Zadzwoń: 41 362-52-24 | 41 332-71-67 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 77
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 20:00
 1. Wprowadzenie Centrum Medyczne Zagnańska z siedzibą w Kielcach jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej https://cmzagnanska.pl/. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony.
 2. Dane osobowe Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP
 • Informacje dotyczące przeglądarek i urządzeń
 1. Cele przetwarzania danych Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z Centrum Medycznym Zagnańska oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu dostosowania treści i usług na stronie internetowej do potrzeb użytkowników, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników jest ich zgoda wyrażona poprzez dobrowolne przesłanie formularza kontaktowego lub wysłanie wiadomości e-mail.
 3. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przez prawo.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym okresie dane są usuwane.
 5. Prawa użytkowników Użytkownicy strony mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przetwarzane dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem oraz nieuprawnionym przetwarzaniem.
 2. Kontakt W sprawie przetwarzania danych osobowych na stronie https://cmzagnanska.pl/ prosimy o kontakt z Centrum Medycznym Zagnańska poprzez adres e-mail: przychodnia@cmzagnanska.pl
 3. Mapa Google Maps Strona zawiera zintegrowaną Mapę Google Maps. Wykorzystanie tej usługi podlega zasadom ochrony prywatności Google Maps, które można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/